امتناع دو درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

on .

emtena do 1 97به گزارش مجذوبان نور؛ هادی شاهرضا و جمشید عسگریان از درویشان زندانی محبوس در تیپ چهار زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کردند.

این دو درویش کیفرخواست صادرشده برای درویشان زندانی و نیز سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان را از جمله دلایل عدم حضور در دادگاه عنوان کرده‌اند.

هادی شاهرضا و جمشید عسگریان همچنین از یک ماه گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان در زندان تهران بزرگ دست به تحصن زده‌اند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها