خبر تکمیلی: ناکامی مأموران در تفتیش خانه مصطفی دانشجو

on .

nakami maamooran97

اقدام غیرقانونی مأموران امنیتی در ورود شبانه به خانه‌ی مصطفی دانشجو ناکام بوده است.

مجذوبان نور پیش‌تر از ورود مأموران به خانه‌ی مصطفی دانشجو و تفتیش وسایل شخصی او خبر داده بود اما با توضیح افراد محلی مشخص شده است که مأموران موفق به گشودن در و ورود به خانه نشده‌اند.

همچنین مشخص شده است که دو مأمور امنیتی در لباس کارگران شهرداری تا پاسی از شب در اطراف خانه این وکیل دادگستری کشیک می‌داده‌اند تا به محض رجوع خانواده‌ی او، وارد خانه‌اش شوند.

آقای دانشجو در ساعات بامدادی ۱۶ تیرماه در حالی که همراه همسر و دخترش میهمان خانه‌ی مادرش بود با حمله‌ی هفت مأمور مسلح بازداشت شد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها