خبر تکمیلی؛ الهام احمدی به زندان قرچک بازگردانده شد

on .

elham ahmadi2 97الهام احمدی از زنان درویش زندانی که صبح دیروز از زندان قرچک به مکان نامعلومی منتقل شده بود، به زندان بازگردانده شده است.

محمدی رئیس زندان به دلیل اینکه دو ماه قبل، این زن درویش در یک تماس تلفنی از وقوع اتفاقاتی هولناک نظیر تحقیر، توهین و نقض حقوق مسلم زندانیان در زندان زنان قرچک خبر داده بود، از وی به دادسرای امنیت شکایت کرده که این امر باعث انتقال الهام احمدی به دادسرا و تشکیل پرونده جدید و تفهیم اتهامات نشر اکاذیب و افترا شده است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها