Tag: نظر

دیدگاه‌های پیچیدۀ شکسپیر در رابطه با جهان اسلام

دقت‌نظر و حساسیت شکسپیر به جهان اسلام و ساکنان آن (همان‌طور که در حوزه‌های دیگر نیز ثابت شده است)، جلو‌تر از زمانه‌اش بوده است. مسلماً نمایش‌نامه‌های او دربردارندۀ مجموعۀ تعصّبات، شیفتگی‌ها و تناقضات ذهن خودش است، اما در طول حرفه‌اش، تصویر اولیۀ او از مسلمانان خونخوار و سفّاک به‌تدریج جای خود را به تصویر لطیف‌تری از اُتلٌلو می‌دهد؛ احتمالاً این سیرِ تحوّلی از دیدار سفیر مراکش از لندن در سال ۱۶۰۰ نشئت گرفته است.  سال […]

امام علی (ع) در متون صوفیه

با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمریچکیده سیمای امام علی(ع) در تألیفات صوفیه بازتاب یافته است و بر این اساس می‌توان متون تصوف را جزء منابع شناخت حضرت به شمار آورد. در این مقاله با تأکید بر چهار عامل تأثیرگذار در ذهنیت صوفیه نسبت به امام علی(ع)، کوشش شده است تا تصویر ایشان از حضرت بررسی شود. این چهار عامل عبارتند از: الف – اوصاف شخصی امام علی(ع) در روایات و احادیث مورد […]

عشق به‌مثابه دوستی کامل بر مبنای نظر ارسطو

سایمون می‌ از نظر ارسطو، پاک‌ترین نوع عشق- یعنی عشقی که بر پایۀ خیرخواهی برای دیگران و خوبی کردن به آن‌ها به‌خاطر خودشان، و نه فقط برای لذت قرار دارد- ماهیتاً اخلاقی است. پیوندهای اروتیک، با اینکه می‌توانند با دوستی- عشقی همراه باشند یا حتی تبدیل به دوستی-عشق شوند، اما ذاتاً پیوندهایی اخلاقی نیستند، چرا که از رهگذر میل به لذت و تملک کنترل می‌شوند.  ***ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ قبل از میلاد) عشق را برای این جهان احیا […]

نظارت و نقد حاکمان در دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری

  اشرف منتظری به ما آموخت که در راه حق و حقیقت، نباید ملاحظات سیاسی و مصالح شخصی را مدنظر داشت در آستانه دومین سالگرد رحلت مرحوم آیت الله العظمی منتظری قرار داریم. هر چه زمان از درگذشت این مرجع شجاع و مقاوم میگذرد، فقدان او بیشتر در جامعه احساس و درک می شود و علت آن، ویژگی ها و خصلت هایی است که آن مرد بزرگ، دارا بود.  او به پیروی از مولای خود […]