برچسب: لطایف

گنجینهٔ سخن

الکامل من کان طریقا لجریان النعوت الالهیه: کامل کسی است که راهی برای جریان افتادن صفات الهی می‌باشد. محی‌الدین عربی *********** فاذا عرفته قطع عنک کل شیئ فاذا لم تر فی کل شیئ غیره اعطاک کل شیئ: هرگاه او را بشناسی، هر خیری را از تو قطع می‌کند و هنگامی که در هر چیزی جز او را ندیدی، هر چیزی را به توعطا می‌کند. محی‌الدین عربی *********** روزه‌ی شریعت زمانی معین و پایان‌پذیر دارد ولی روزه‌ی […]

گنجینهٔ سخن

حیوان به سَر زنده است.آدمی به سِرّ زنده است.هر که به سَر زنده است؛ بل هُم اَضَل.هر که به سِر زنده است؛ و لقد کرمنا.آخر سِر در این سَر و کله کی گنجد؟چون در این‌جا نگنجد من چه کنم سَر را؟ شمس تبریزی *********** بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                               صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی گر پیر مناجاتست ور […]

گنجینهٔ سخن

شاه از بهرِ دفعِ ستمکاران است و شحنه برای خون‌خواران و قاضی، مصلحت‌جویِ طرّاران. هرگز دو خصمِ بحق راضی پیشِ قاضی نروند. (۱) چو حق معاینه دانی که می‌بباید داد                             به لطف بِهْ، که به جنگ‌آوری و دل‌تنگی(۲) خراج اگر نگزارد کسی به طیبتِ نفس                                   به […]

حکایات و لطایف

روزی سه ملا با هم خربزه می‌خوردند و فقیری طرف دیگری آنها را نظاره می‌نمود، برای آنکه هیچ کدام دلشان نمیامد از سهم خود به آن فقیر بدهند، یکی گفت: روایت است از چیزهایی که بخشش آن کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربزه. دومی گفت: همچنین روایت است که خربزه را باید آنقدر خورد که خورنده را جواب کند. سومی گفت: و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربزه بلند […]

حکایات و لطایف

روزی سه ملا با هم خربزه می‌خوردند و فقیری طرف دیگری آنها را نظاره می‌نمود، برای آنکه هیچ کدام دلشان نمیامد از سهم خود به آن فقیر بدهند، یکی گفت: روایت است از چیزهایی که بخشش آن کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربزه. دومی گفت: همچنین روایت است که خربزه را باید آنقدر خورد که خورنده را جواب کند. سومی گفت: و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربزه بلند […]

گنجینهٔ سخن

ganjine sokhan1v

تولستوی: برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است نه تقدیر. سعدی: گدایِ نیک‌انجام به از پادشاهِ بدفرجام.

گنجینهٔ سخن

برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است نه تقدیر. تولستوی *********** درباره‌ى بُرد و سودورزى حقيقت اين است كه مردم نه فقط دور ميز رولت و بساط قمار، بلكه همه جا هميشه سعى مى‌كنند كه چيزى از چنگ حريف بيرون آورند و در جيب خود بگذارند.  فيودور داستايوسكى   *********** وقایعی هستند که فقط چون ما از آنها می‌ترسیم اتفاق می‌افتند. اگر ترس ما آنها را احضار نمی‌کرد، […]

گنجینهٔ سخن

وجود در ابتدا ظلمت شدید است و چون اندكی صفا یابد در مقابل تو به شكل ابری سیاه درمی‌آید… كم كم كه دایره وجه صافی شود و همچون چشمه‌ای كه از آب، از انوار لبریز گردد، سالک جوشش انوار را از صورت خود احساس می‌كند و جوشش نور از میان دو چشم و دو ابروست. سپس چون صورت به تمامی در انوار مستغرق گردد. در مقابل تو به موازات صورت تو چهره‌ای همانند آن ظاهر […]

گنجینهٔ سخن

مرا عادت این است که کسی آمد بَر من، می‌پرسم که ای خواجه! تو می‌گویی یا می‌شنوی؟اگر بگوید: می‌گویم؛ سه شبانه‌روز پیاپی می‌شنوم تا بگریزد و مرا رها کند.اگر بگوید که: من می‌شنوم، آن وقت من می‌گویم. شمس تبریزی *********** گفت: بنده کی راضی بود؟ گفت: آنگاه که از محنت شاد شود، چنانکه از نعمت. رابعه عدویه *********** در دیدگاه عین‌القضات سالک در راه رسیدن به حق طی چند مرحله در دام کفر و ایمان […]

گنجینهٔ سخن

ganjine sokhan1v

دکتر علی شریعتی: او (علی(ع)) حاكمی بود كه بر پهنه‌های بزرگی در آفريقا حكم می‌راند، اما زندانی سياسی نداشت. حتی يک زندانی سياسی و قتل سياسی. و طلحه و زبير قدرت‌مندترين شخصیت‌های بانفوذ و خطرناكی كه در رژيم او توطئه كرده بودند، هنگامی كه آمدند و بر خروج از قلمرو حكومتش اجازه خواستند، و می‌دانست كه به يک توطئه‌ی خطرناک می‌روند، اما اجازه داد، زيرا نمی‌خواست اين سنت را برای قداره‌بندان و قلدران به جای گذارد كه به خاطر سياست، آزادی انسان را پامال كنند.

 

برگهٔ بعد »