Tag: شر

چگونه از شر تعصبات ذهن خلاص شویم؟

taasob taadol96رهایی از تعصبات ما را به انسانی آزاداندیش تبدیل می‌کند. ارزیابی انتقادی از باور‌هایمان را باید مهارتی به شمار آورد که همیشه نیازمندش هستیم. لازم است هر از چند گاهی خودمان و ذهنمان را از محوطه آسایش بیرون ببریم. اما رهایی از جهت‌گیری‌های ذهنی کار یک روزه نیست.

چگونه از شر تعصبات ذهن خلاص شویم؟

بهمن شهری – پژوهشگر حوزه زبان، فرهنگ و آموزش  شهروند قرن بیست و یک بودن سلسله‌مهارت‌هایی می‌طلبد. مناسبات جهانی در قرن بیست و یک، هر روز پیچیده‌تر می‌شود. پاسخ بسیاری از پرسش‌ها بلی یا خیر ساده نیست. هر روز اطلاعات جدید، مسائل را دگرگون می‌سازد. پیچیدگی امور بدان معناست که باید مهارت‌های پیچیده‌تری را فرا بگیریم و آنان را تمرین کنیم تا بتوانیم شهروندانی آگاه در سطحی جهانی باشیم. یکی از این مهارت‌ها یادگیری و تمرین […]