Tag: روایات

مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح شنبه ۹۶/٨/۱٣ – آقايان (جمع شدن روايات با رفع كنايات آنها – خلقت نر و ماده)

بسم الله الرّحمن الرّحیم خلقت انسان، وظایفی که به همین جهت بر او… شده و باید انجام بدهید از دو طریق روایت شده؛ یکی از طریق پیغمبران، پیغمبران ما آنچه خدا الهام بهشان می‌کرده می‌گفتند، و یکی هم از طریق مردم عادی که لابد خواندید و توجه دارید خیلی‌‌ها جاهاش با هم متفاوتند، بعضی جاها هم موافقند. البته اصل بر این است که چون هر دو یک واقعه را بیان می‌کنند و هر دو منشأ […]

چگونگی پیوند شریعت با طریقت و حقیقت از طریق آیات و روایات (بخش دوم و پایانی)

عبدالرضا مظاهری نماز اهل حقیقت‌‌‌ همان مشاهده محبوبشان به چشم محبوب است، چنان‌که رسول‌الله (ص) فرمود: «رَأَیتُ رَبِّی بِعَینِ رَبِّی» و «عَرَفتُ رَبِّی بِرَبِّی»؛ یعنی پروردگارم را به چشم پروردگارم دیدم و آفریدگارم را به کمک پروردگارم شناختم» (ر. ک؛ ه‌مان، ۱۳۸۴: ۲۹۹).  پس اصول دین مانند توحید، نبوّت، عدل و امامت و معاد برای تطهیر باطن انسان است که با قوّه علم انجام می‌پذیرد و فروع دین مانند نماز، روزه، حج، خمس، زکات و […]

چگونگی پیوند شریعت با طریقت و حقیقت از طریق آیات و روایات (بخش اول)

عبدالرضا مظاهری چکیده:  دین اسلام غیر از صورت ظاهری، احکام باطنی هم دارد و شریعت با آنکه علم به ظاهر است، مانع تحصیل علم باطنی همچون طریقت و حقیقت نمی‌شود؛ زیرا رابطه ظاهر و باطن، رابطه‌ای حقیقی است نه تصنّعی و ساختگی و باطن، اعمال ظاهری را هدایت و تغذیه می‌کند، چنان‌که «ایمان» مستلزم اعمال باطنی قلب است و «نیّت» اصل و روح همه اعمال است و سیّد حیدر آملی شریعت و فروع خمسه آن […]

عرفان و تصوّف در گسترهٔ روایات (قسمت سوم)

در پایان و به عنوان جمع‌بندی روایت‌های‌ گروه‌ چهارم، ‌ باید یادآور شد که اگر از ضعف سندی و مصدری روایات این گروه چـشم‌پوشی کـنیم، دو‌ نـکته‌ٔ مهم را در تحلیل این روایت‌ها نمی‌توان نادیده گرفت: اول‌ ـ این روایات‌ را‌ باید بـه روایت‌های گروه دوم و گروه سوم ارجاع دهیم؛ زیرا شأن اصلاحی امامان معصوم(ع) نسبت‌ به‌ کلام و فلسفه، در مقایسه با تصوّف نـیز کـاملاً مشهود است و آنچه‌ را در گروه دوم […]

عرفان و تصوّف در گسترهٔ روایات (قسمت دوم)

گروه سوم در گروه سوم از‌ روایت‌ها‌ در این‌ زمینه،‌ شخصیت‌ ریاکار و متظاهر و متقلب بسیاری از مـنتحلین بـه تصوّف مورد نقد و هجمه قرار گرفته است. در واقع،‌ آنچه‌ دقیقاً مـورد نقد است، ریاکاری، تصنّع‌ و عوام‌ فریبی‌ دسته‌ای‌ از مدعیان تصوّف‌ است.‌ به ویژه این انتقادها متوجه کسانی است کـه بـا ایـن روش، به نوعی تقابل با أئمّه‌ٔ هدی(ع)‌ می‌پرداختند‌ و مردم را از باب عـصمت و هـدایت‌ الهی‌ دور‌ می‌کردند‌ و […]

عرفان و تصوّف در گسترهٔ روایات (قسمت اول)

احادیث و روایت‌های فراوانی از امامان معصوم در زمینهٔ تصوّف و صوفی‌گری در منابع روایی شیعی آمده است همچنین، کتاب‌های دست دوم و سوم‌ که امروزه انتشار آن‌ها گسترش یافته است‌ دست‌آویزی برای برخی برداشت‌های نادرست و داوری‌‌های نابجا شده و افرادِ کم‌اطلاع از مصادرِ روایی را دچار دغدغه کرده است. این روایت‌ها از جنبه‌های مختلفی به این موضوع مهم پرداخته‌اند. بی‌گمان، روشن شدن دیدگاه اهل بیتِ عصمت و طهارت در این زمینه می‌تواند راه‌گشا […]