Menu +

برچسب: دراویش گنابادی

پیگیری خانواده‌های بازداشت‌شدگان در جلوی اوین: «گفتند یا بروید یا همه شما را بازداشت می‌کنیم»

شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری که از روز شنبه ۹ دی‌ماه ۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که او و خانواده‌های سایر بازداشت‌شدگان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و تاکنون هیچکدام از بازداشت‌شدگان تماسی با خانواده‌‌هایشان نداشته‌اند. خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه در مقابل زندان اوین تحصن کردند. شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری که در این تحصن حضور داشت در […]

برگهٔ بعد » « برگه‌ٔ پیشین