Tag: خیر

برگی از تاریخ؛ پشوتن مارکار

pashootan markar vاز بناهای معروف یزد مجموعه مارکار نام دارد که توسط پشوتن مارکار احداث و وقف شده است. عشق به ایران و دین زرتشت را از کودکی از پدر و مادر آموخت. او مردی بود فرهیخته و فرهنگ‌دوست و همواره به دنبال راهی برای خدمت به سرزمین اجدادی‌اش بود.

برگی از تاریخ؛ پشوتن مارکار

شهر یزد پُر است از بناها و ساختمان‌هایی که به اهمیت این سرزمین کهن و تاریخی ایران افزوده است. یکی از این بناها «مجموعه مارکار» نام دارد که توسط «پشوتن مارکار» احداث و وقف شده است. پشوتن مارکار در سال ۱۲۵۰ خورشیدی در یک خانواده‌ی پارسی به دنیا آمد و عشق به ایران و دین زرتشت را از کودکی از پدر و مادر آموخت. او مردی بود فرهیخته و فرهنگ‌دوست و همواره به دنبال راهی […]

ابتذال شرارت

رویکرد متعارف نسبت به موضوع «شر»، به صورتی ژرف و گسترده با مفهوم «ممنوعیت» و «گناه» پیوند خورده است. هر چند «گناه اولیه» در سنت مسیحایی – یهودی، به سرپیچی از فرمان خداوند در ممنوعیت خوردن میوه‌ی ممنوعه (دانش) و خروج از موقعیت معصومیت بهشتی و سقوط (هبوط) بر روی زمین برای تحمل درد و رنجِ زندگی مادی و پاک شدن از آن گناه برای بازگشت به بهشت یا روانه شدن به …دوزخ تعبیر شده […]

مجلس صبح چهارشنبه ۱۸-۳-۹۰( رضايت پدر در ازدواج دختر-ترس و وحشت-حمل عمل مومن بر صحت- پوريای ولی-سلوك جذبی – سلوك راه رفتن-ناصرخسرو )

{https://soundcloud.com/majzooban/z019zgxxxtzf}

قابل: برخوردهای اخیر در مراسم سحابی اوج انحطاط حاکمان جمهوری اسلامی است

مراد ویسی آيت الله استادی، امام جمعه پيشين قم، گفته است نظام ما از هر نظر که پيشرفت کرده باشد از نظر اخلاقی پيشرفتی نکرده است. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفته است که دروغ و غيبت در جامعه رواج دارد. در همين ارتباط رادیو فردا گفت و گويی با احمد قابل، پژوهشگر دينی در خراسان، انجام داده است. آقای قابل پيش از هر چيز معتقد است برخوردهای اخير در مراسم تشييع جنازه عزت […]