برچسب: حکایت

حکایت مرموزه


nooralishah esfahani jameolasrar 96 vاز رساله جامع‌الاسرار، حضرت نورعلیشاه اصفهانی – عارفی دید دنیا را درعالم رؤیا دختر جمیله‌ای با قامت رعنا؛ داغ‌هایش بر جبین مبین و جراحت‌ها بر پشت پای نگارین. پرسید که این داغ چراست؟ و این جراحت از کجاست؟ گفت: بسیاری از جوانمردان هستند که از شراب قرب الهی مست‌اند. گلِ مراد نچینند جز از گلشن و غنچه‌ی دل نشکفند جز به نسیم عنایت چندانکه باب طلب به خواستگار

حکایت مرموزه

از رساله جامع‌الاسرار –  حضرت نورعلیشاه اصفهانی (طاب ثراه)    عارفی دید دنیا را درعالم رؤیا دختر جمیله‌ای با قامت رعنا؛ داغ‌هایش بر جبین مبین و جراحت‌ها بر پشت پای نگارین.  پرسید که این داغ چراست؟ و این جراحت از کجاست؟  گفت: بسیاری از جوانمردان هستند که از شراب قرب الهی مست‌اند. گلِ مراد نچینند جز از گلشن و غنچه‌ی دل نشکفند جز به نسیم عنایت چندانکه باب طلب به خواستگاری ایشان می‌گشایم و جبین مبین […]

گنجینهٔ سخن

الکامل من کان طریقا لجریان النعوت الالهیه: کامل کسی است که راهی برای جریان افتادن صفات الهی می‌باشد. محی‌الدین عربی *********** فاذا عرفته قطع عنک کل شیئ فاذا لم تر فی کل شیئ غیره اعطاک کل شیئ: هرگاه او را بشناسی، هر خیری را از تو قطع می‌کند و هنگامی که در هر چیزی جز او را ندیدی، هر چیزی را به توعطا می‌کند. محی‌الدین عربی *********** روزه‌ی شریعت زمانی معین و پایان‌پذیر دارد ولی روزه‌ی […]

گنجینهٔ سخن

حیوان به سَر زنده است.آدمی به سِرّ زنده است.هر که به سَر زنده است؛ بل هُم اَضَل.هر که به سِر زنده است؛ و لقد کرمنا.آخر سِر در این سَر و کله کی گنجد؟چون در این‌جا نگنجد من چه کنم سَر را؟ شمس تبریزی *********** بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                               صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی گر پیر مناجاتست ور […]

گنجینهٔ سخن

شاه از بهرِ دفعِ ستمکاران است و شحنه برای خون‌خواران و قاضی، مصلحت‌جویِ طرّاران. هرگز دو خصمِ بحق راضی پیشِ قاضی نروند. (۱) چو حق معاینه دانی که می‌بباید داد                             به لطف بِهْ، که به جنگ‌آوری و دل‌تنگی(۲) خراج اگر نگزارد کسی به طیبتِ نفس                                   به […]

حکایات و لطایف

روزی سه ملا با هم خربزه می‌خوردند و فقیری طرف دیگری آنها را نظاره می‌نمود، برای آنکه هیچ کدام دلشان نمیامد از سهم خود به آن فقیر بدهند، یکی گفت: روایت است از چیزهایی که بخشش آن کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربزه. دومی گفت: همچنین روایت است که خربزه را باید آنقدر خورد که خورنده را جواب کند. سومی گفت: و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربزه بلند […]

حکایات و لطایف

روزی سه ملا با هم خربزه می‌خوردند و فقیری طرف دیگری آنها را نظاره می‌نمود، برای آنکه هیچ کدام دلشان نمیامد از سهم خود به آن فقیر بدهند، یکی گفت: روایت است از چیزهایی که بخشش آن کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربزه. دومی گفت: همچنین روایت است که خربزه را باید آنقدر خورد که خورنده را جواب کند. سومی گفت: و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربزه بلند […]

گنجینهٔ سخن

ganjine sokhan1v

تولستوی: برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است نه تقدیر. سعدی: گدایِ نیک‌انجام به از پادشاهِ بدفرجام.

گنجینهٔ سخن

برای کشف اقیانوس‌های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است نه تقدیر. تولستوی *********** درباره‌ى بُرد و سودورزى حقيقت اين است كه مردم نه فقط دور ميز رولت و بساط قمار، بلكه همه جا هميشه سعى مى‌كنند كه چيزى از چنگ حريف بيرون آورند و در جيب خود بگذارند.  فيودور داستايوسكى   *********** وقایعی هستند که فقط چون ما از آنها می‌ترسیم اتفاق می‌افتند. اگر ترس ما آنها را احضار نمی‌کرد، […]

گنجینهٔ سخن

وجود در ابتدا ظلمت شدید است و چون اندكی صفا یابد در مقابل تو به شكل ابری سیاه درمی‌آید… كم كم كه دایره وجه صافی شود و همچون چشمه‌ای كه از آب، از انوار لبریز گردد، سالک جوشش انوار را از صورت خود احساس می‌كند و جوشش نور از میان دو چشم و دو ابروست. سپس چون صورت به تمامی در انوار مستغرق گردد. در مقابل تو به موازات صورت تو چهره‌ای همانند آن ظاهر […]

برگهٔ بعد »