Tag: تبریزی

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش سوم و پایانی)

۳-۳. انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث همانگونه که تا اینجا مشاهده شد، شمس علاقه بسیاری به سخنان حضرت رسول(ص) داشته، گاهی ارزش آنها را برابر با قرآن و گاهی بالاتر از آن دانسته و کمترین اخبار نبوی را با تمام کتاب‌های عالم قابل مقایسه نمی‌داند: «کمترین خبری از آن (مصطفی(ص)) ندهم به صدهزار رساله‌های قشیری و قریشی و غیر آن. بی مزّه‌اند، بی ذوق‌اند، ذوق آن را درنمی‌یابد» (همان، ج۱: ۲۰۹). با وجود این، درموارد […]

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش سوم و پایانی)

shams maghbarehتاویل احادیث: «دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است» و «پادشاه، سایه خداست در زمین که هر مظلومی از بندگان خدا بدو پناه تواند برد» – انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث – برایند

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش دوم)

shams maghbareh vشمس مصحف و قرآن واقعی را ولیّ حق می‌داند، نه این کتاب‌های ظاهری را: «مراد او از این کتاب‌الله مصحف نیست. آن مردی‌ است [که] رهبر است. کتاب‌الله، آیت اوست. سورهٔ اوست. در آن آیت آیت‌هاست (همان، ج ۱: ۳۱۶). شمس جهاد اکبر را «جماعت» و توجّه به آن می‌داند. این نظر او، بر خلاف نظر علماست که با توجه به ادامه این حدیث، جهاد اکبر را جهاد با نفس می‌دانند.«رَجعنا مِن الجِهادِ الاَصغَرِ اِلی الجِهادِ الاَکبَر. جهاد اکبر چیست؟ روزه نیست! نماز نیست! جماعت است جهاد اکبر» (شمس تبریزی، ج ۱: ۲۶۹).

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش دوم)

۳. شمس تبریزی و تأویل احادیث تأویل‌ها و نظریّات شمس درباره احادیث را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد و مورد بررسی قرار داد:  ۱-۳. تأویل یک کلمه به کلمه‌ای دیگر.۲-۳. تأویلات محتوایی.۳-۳. انتقاد گونه‌ای بر بعضی احادیث. ۱-۳. تأویل یک کلمه به کلمه‌ای دیگر  شمس در این شیوه تأویلی، یکی از واژه‌های مندرج در حدیث را به معنای باطنی آن تأویل کرده و با این کار معنایی جدید و بسیار عمیق و عارفانه به […]

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش اول)

shams maghbareh vشمس تبریزی: در احادیث سرّ بیش است که در قرآن. شمس تأویل‌های کسانی را که بدون بهره‌گیری از نور باطن، متن را تأویل می‌کنند و تأویلشان برخاسته از قرائن درونی متن وعقل پسند نیست، نمی‌پذیرد.

شمس تبریزی و تأویل‌های عرفانی او از احادیث نبوی (بخش اول)

چکیده شمس تبریزی برای احادیث نبوی اهمیّت بسزایی قائل بوده و همان‌گونه که خود اشاره می‌کند، کمترین سخن حضرت محمد (ص) را با تمام کتاب‌های عالم قابل مقایسه نمی‌داند. او معتقد است، ورای ظاهر احادیث، معناهای باطنی عمیقی نهفته است که تنها عارفان و واصلان درگاه احادیث، قادرند آن را درک کنند. او حتی گاهی قرآن و حدیث را با هم می‌سنجد و می‌گوید: قرآن را به این دلیل دوست دارد که از زبان حضرت […]

مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی

shams maghbareh vشمس تبریزی – کافران را دوست می‌دارم، از این وجه که دعوی دوستی نمی‌کنند. می‌گویند آری کافریم دشمنیم. اکنون دوستیش تعلیم دهـیم، یگانگیش بیاموزیم. اما اینکه دعـوی می‌کند که من دوستم و نیست، پُرخطر است

مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی

دکتر محمد خدادادی – استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد  چکیده  شمس، حقیقت را نوری واحد می‌داند که در مجلاهای مختلف، به صور گوناگون، ظهور یافته است و از این رو، تعصّب و یکسویه‌نگری مذهبی و نزاع بین فرق را کاری ناروا می‌داند. از دیدگاه او، بین اصل ادیان و فرق اسلامی تباین ذاتی وجود ندارد و این سطحی‌اندیشی مردمان است که باعث نزاع‌های مذهبی شده است. همین اندیشه او سبب شده است که […]

تفاهم‌نامه همکاری بین یونسکو و تولیت آرامگاه شمس تبریزی امضا شد

مدیرعامل تولیت شمس تبریزی گفت: این تفاهم‌نامه بین کمیسیون ملی یونسکو و تولیت آرامگاه شمس تبریزی و شهرداری خوی با هدف شناساندن هرچه بیشتر این عارف نامی ایران در ۹ ماده منعقد شده است. میرفتاح کبیری روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های کلان ملی و بین‌المللی با محوریت شمس تبریزی و حضرت مولانا، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده طرفین از ظرفیت‌های فرهنگی و پژوهشی تولیت و کمیسیون […]

گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

Molavi Shams sufi vیکی سخن ماهی می‌گفت، یکی گفتش که خاموش، تو چه دانی که ماهی چیست؟چیزی که ندانی چه شرح دهی. گفت: من ندانم که ماهی چیست؟ گفت: آری، اگر می‌دانی نشان ماهی بگو. گفت: نشان ماهی آنست که همچنین دو شاخ دارد همچون اشتر. گفت: من خود نمی‌دانستم که ماهی را نمی‌دانی الّا اکنون که نشان دادی چیز دیگر معلوم شد که گاو را از اشتر نمی‌دانی.*** گفتم: جنبیدن بر دو نوع است. یکی را شکنجه می‌کنند، هم می‌جنبد از زخم چوب می‌جنبد و آن دگر در لاله‌زار و ریاحین و نسرین. پی هر جنبش مرو …

Next Page »