برچسب: ابوالفتح

حماسهٔ ابوالفتح خان…!

شراگیم زند  ابوالفتح خان، خان نبود…دزد بود… دزد درست و حسابی هم نبود… آفتابه‌دزدی می‌کرد… می‌رفت و از خانه‌های مردم آفتابه‌ها و دمپایی‌ها را از دم دستشویی‌ها جمع می‌کرد و می‌برد… آن زمان‌ها دستشویی‌ها اکثراً توی حیاط خانه‌ها بود و آفتابه‌دزدی سر راست‌ترین و راحت‌ترین دزدی بود… حتی صاحب مال هم اگر سر می‌رسید معمولاً به صرافت تعقیب دزد و پس گرفتن مالش نمی‌افتاد و معمولاً فحشی حواله خوارمادر دزد و چک و لگدی حواله […]

به مناسبت سالروز بزرگداشت خیام نیشابوری؛اندیشه‌های واقعی خیام عمیق‌تر از تفسیر ظاهری شعرهایش است

خیام نیشابوری، خواجه امام حجه‌‌الحق، نصرت‌الدین، غیاث‌الدین، ابوالفتح، ابوحفص عمر بن ابراهیم (تو ۴۱۷ یا ۴۴۰ یا ۵۱۵ یا ۵۲۵ ق) فیلسوف، ریاضی‌دان، منجم، نویسنده و شاعر، در نیشابور به دنیا آمد. وی در زادگاه خویش به آموختن علم پرداخت و نزد عالمان و استادان برجسته‌ی آن شهر از جمله امام موفق نیشابوری علوم زمانه‌ی خویش را فرا گرفت و بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات مهارت یافت.وی با میمون بن نجیب واسطی، […]