شرح فصوص‌الحکم محی‌الدین عربی - فصل اول (قسمت یکم الی پنجم)، مدرس دکتر غلامرضا اعوانی

on .

aavani 96

قسمت اول

مدت‌زمان: 01:35:00

حجم: 12MB

قسمت دوم

مدت‌زمان: 01:25:00

حجم: 12MB

قسمت سوم

مدت‌زمان: 01:27:00

حجم: 12MB

قسمت چهارم

مدت‌زمان: 01:17:00

حجم: 9MB

قسمت پنجم

مدت‌زمان: 01:12:00

حجم: 9MB

منبع: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها