شرح تذکرةالاولیاء عطار نیشابوری - فصل دوم (قسمت ششم الی دهم)، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا

on .

دکتر سهراب علوی نیا

قسمت ششم (ذکر فضیل عیاض)

مدت‌زمان: ۳۰:۰۴

حجم: ۲۹ MB

قسمت هفتم (ذکرابراهیم ادهم - قسمت اول)

مدت‌زمان: ۲۹:۳۰

حجم: ۲۸ MB

قسمت هشتم (ذکر ابراهیم ادهم - قسمت دوم)

مدت‌زمان: ۳۳:۵۸

حجم: ۳۱ MB

قسمت نهم (ذکر بشر حافی)

مدت‌زمان: ۲۹:۵۲

حجم: ۲۸ MB

قسمت دهم (ذکر ذوالنون مصری - قسمت اول)

مدت‌زمان: ۲۴:۵۵

حجم: ۲۴ MB

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها