نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
شرح تذکرةالاولیاء عطار نیشابوری - فصل دوم (قسمت ششم الی دهم)، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 96/09/17
شرح تذکرةالاولیاء عطار نیشابوری - فصل اول (قسمت یکم الی پنجم)، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 96/09/02
نقل قول کلام عرفا (ادامه کلاس‌های عرفانی) قسمت چهل و ششم الی پنجاهم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/11/05
نقل قول کلام عرفا (ادامه کلاس‌های عرفانی) قسمت چهل و یکم الی چهل و پنجم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/10/24
نقل قول کلام عرفا (ادامهٔ کلاس‌های عرفانی) قسمت سی و هفتم الی چهلم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/09/15
شرح آثار نیکلسون (کتاب مطالعه در تصوف اسلامی) قسمت سی و سوم الی سی و شش، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/07/24
شرح آثار نیکلسون (کتاب مطالعه در تصوف اسلامی) قسمت بیست و نهم الی سی و دوم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/07/21
شرح آثار نیکلسون (اتمام کتاب عرفای اسلام و شروع کتاب مطالعه در تصوف اسلامی) و قسمت بیست و پنجم الی بیست و هشتم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/07/13
شرح آثار نیکلسون (کتاب عرفای اسلام) و قسمت بیست و یکم الی بیست و چهارم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/07/04
شرح آثار نیکلسون (کتاب عرفای اسلام) و فخرالدین عراقی (لمعات) قسمت هفدهم الی بیستم، مدرس آقای دکتر علوی‌نیا 95/05/07

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها