images/New_Site/majzooban.png

گلریزان درویشان زندانی، منجر به آزادی یک زندانی اتهام سرقت شد

on .

آقای جعفرزاده زندانی‌ای که به اتهام سرقت و ناتوانی در رد مال، بیش از چهار سال مازاد بر مدت حبسش را در زندان فشافویه گذرانده بود، با تأمین مبلغ بدهی توسط درویشان زندانی روز گذشته از زندان آزاد شد.
وی که از سال ۱۳۹۱ برای گذراندن یک‌ سال‌ و نیم حبس به زندان فشافویه منتقل شده بود به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم انصراف شاکی، از نیمه‌ی سال ۱۳۹۲ تا روز گذشته زندانی بوده است.
درویشان گنابادی هم‌بند این زندانی، با جمع‌آوری پول و تأمین مبلغ رد مال، موفق به جلب رضایت شاکی و آزادی این زندانی شدند.
گفتنی است که دو تن از درویشان زندانی که موجبات آزادی آقای جعفرزاده را فراهم کردند هر یک بدون حضور در دادگاه به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید محکوم شده‌اند.