images/New_Site/majzooban.png

امتناع بیمارستان از پذیرش زندانی بیمار به دلیل بدهی سازمان زندان‌ها

on .

بیمارستان امام‌ خمینی تهران از پذیرش رضا سیگارچی درویش زندانی مبتلا به بیماری قلبی، به دلیل تسویه‌نشدن بدهی سازمان زندان‌ها خودداری کرده است.
آقای سیگارچی که روز گذشته برای جراحی استنت قلب به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود بدون هیچ‌گونه اقدام درمانی مجدداً به زندان بازگردانده شده است.
مجذوبان نور پیش‌تر گزارش داده بود که بهداری زندان فشافویه نیز به دلیل اعتصاب پزشکان و کادر درمانی بهداری، زندانیان بیمار را ویزیت نمی‌کند.