Menu +

دسته: علم و فرهنگ

وقتی فلسفه به مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیازی یکسان داشت

فلسفه بستری برای گفت‌وگو بین روشنفکران ادیان مختلف فراهم می‌ساخت پیتر آدامسون  زمانی بغداد جایی استثنائی بود که محققان را از سراسر جهان اسلام به‌ سوی خود می‌کشید. مسلمانان، مسیحیان و یهودیانی که به مابعدالطبیعۀ ارسطو یا نظریه‌های پزشکی جالینوس علاقه داشتند، با هم گفت‌وگو می‌کردند، شروح و تفاسیر رقیب را می‌خواندند و با یکدیگر محاجه‌ می‌کردند. اینکه فلسفه در این دوران، اغلب، نمایندگانِ ادیان متفاوت را در خود جای می‌داد، ازآن‌رو بود که ترجمه […]

ماجرای دراویش و ضرورت پرهیز از خشونت

عمادالدین باقی دراویش در تاریخ ایران دوران پر فراز و فرودی را سپری کرده‌اند. گاه جدال متصوفه و متشرعه در کار بوده و گاه آنها با اقتداریابی خود تشیع را گسترش داده‌اند، سپس فقیهان از آن بهره‌مند شده‌اند. در میان متصوفه نحله‌ها و گرایش‌های مختلفی وجود داشته که برخی چنان به تشیع و فقها نزدیک بودند که تمایزشان کار دشواری بوده است اما اکنون بحث بر سر صوفیه در تاریخ نیست. دروایش خاکساری و گنابادی […]

خلیج فارس؛ مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری و مظهر صلح و دوستی ایرانیان

منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ در یادداشتی با عنوان «خلیج فارس، مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری و مظهر صلح و دوستی ایرانیان» نوشت: «خلیج همیشه‌فارس از معروف‌ترین مناطق جغرافیایی جهان و از معظم‌ترین و مهم‌ترین دریاهای گیتی در شاهراه آمد‌و‌شدها و مبادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان یعنی خاورمیانه قرار دارد و شاید از این روست که برخی این نقطه جغرافیایی را با‌ عنوان قلب زمین نام می‌برند؛ چراکه خلیج […]

ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ

ﮐﺎﺭﻝ ﮔﻮﺳﺘﺎﻭ ﯾﻮﻧﮓ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺷﻬﯿﺮ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ: ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ. ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ۹۰ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ. ﺍﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯼ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺒﺮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺕ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺶ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﮑﻦ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ، ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ، […]

آزادی‌های خوشانه و ایمن …

صدیق قطبی یکی از اتفاقات ماهِ زندگی، تماشا کردن جوجه‌ها یا بچه‌هایی است که مشغول دویدن و جست‌وخیز و بازی هستند و نگاه مراقب و حمایتگر مادر، امنیت سرخوشی آنها را تضمین کرده است. آزادانه خوشند و می‌دانند که در حریم توجه و مراقبت مادر هستند.   می‌بینی مرغِ مادر با اقتدار و آمادگی نگاهشان می‌کند و هر وقتی صدایی هم در گلویش می‌پرورد. صدایی به مثابه‌ی اعلام حضور و اقتدار. جوجه‌ها که دلگرم از حضور و […]

جهان، آبستن از خداست

صدیق قطبی یکی از عارفان مسیحی درباره‌ی خدا تعبیر حیرت‌آوری دارد که به چشم من از گویاترین تعابیر است؛ گرچه ممکن است در نگاه برخی کفرآمیز و یا یاوه بیاید. آنجلا فولینیویی می‌گوید: «جهان از خدا حامله است.» این سخن، نه‌تنها بیانگر سرشاری جهان از خداست، بلکه این حقیقت را هم بازگو می‌کند که جهانِ آبستن از خدا، نیاز به زایش دارد. کسی که قابلگی بداند، می‌تواند به کشف خدا نائل شود. جهان از خدا […]

آیا دانشمندان می‌توانند نتایج علمی را دستکاری و جعل کنند؟

عرفان کسرایی آیا دانشمندان این امکان را دارند که داده‌های علمی را جعل کرده و مطابق میل خود منتشر کنند؟ آیا می‌توان آزمایش‌های علمی را با سوگیری (Bias) و با غرض و قصد قبلی پیش برد؟ پاسخ به این پرسش‌ها متاسفأنه مثبت است. بله! دستکاری داده‌های آزمایشی و پیش بردن آزمون‌های علمی با غرض قبلی کاملاً ممکن است. البته روش‌شناسان علم؛ دانشمندان و منطق‌دانان و فیلسوفان علم هم بیکار ننشسته‌اند و روش‌های معتبر عقلی طراحی […]

تصوف گنابادی و جامعه‌شناسی ایمان

منبع: انصاف نیوز دکتر «عباس نعیمی جورشری»، جامعه‌شناس و عضو بخش تحلیلی انصاف‌نیوز، در یادداشتی درباره‌ی دراویش گنابادی نوشت: سخن گفتن درباب انسجام اجتماعی، دشوار نیست زیرا یکی از موضوعات مکرر و مستمر در نظریه‌های جامعه‌شناسی بوده است. شما از هر مکتب و پارادایمی که ورود کنید، به نحوی سخنی دراین‌باره رفته است. از این بابت همه‌ی مکاتب متفق‌القول هستند که انسجام اجتماعی محصول درک متقابل و همدلانه‌ی افراد از هم است. در این راه […]

برگهٔ بعد » « برگه‌ٔ پیشین