Menu +

دسته: تاریخ تصوف

نهادهای صوفیانه در هند عهد مغول

در مقاله‌ی پیش رو الکساندر کنیش، به اختصار تمام به موضوع نهادهای صوفیانه در هند عصر مغول پرداخته است. او در آغاز گزارشی از ظهور و شکل‌گیری طریقه‌های صوفیه در هند، از جمله طریقه‌های چشتیه، سهروردیه، قادریه، شطاریه، نقشبندیه و… به دست داده و سپس به ذکر ویژگی‌ها و وجوه تمایز هر یک از آن‌ها با یکدیگر مبادرت ورزیده است.  در هند، همچون دیگر مناطق عالم اسلام، نام‌های بسیاری ـ البته با تفاوت‌های جزئی ـ […]

تصوّف در قرن هفتم‏

حمله‌ی مغول (در ۶۱۶ ه) به ایران، نظم و ترتیبِ بسیارى از امور را درهم ریخت. اثر این تهاجم، به سرعت در همه جا و همه چیز پدیدار گشت و موجبات انحطاط عقلى و اجتماعى را فراهم آورد. تصوّف هم که یک حرکت فکرى دینی بود، از آسیب این یورش مصون نماند. در این حمله است که دو تن از صوفیان مشهور آن عصر، شیخ نجم‌الدّین کبرى (مقتول ۶۱۸ ه) و شیخ فریدالدّین عطار (۵۴۰- […]

تاریخ تصوف قسمت دوم

یادگاه نخست در تاریخ تصوف مرده ریگ ایران باستان تصوف ، در دنیای اسلام از زهد و فقر آغاز شد و با عشق الهی و ذوق وحدت وجود و شهود به کمال خویش رسید . ظهور و توسعه آن در سرزمین ایران به عنوان مهد دیرینه زرتشت – البته که با زهد و فقر آشنایی نداشت – اما روحیه پرستش خداوند یکتا از دیر باز برپیکره ایران حاکم بود ؛ گرایش به خیر ، نور […]

تاریخ تصوف

سخن از تصوف ، سخن از حماسه فناپذیر عشق به خالق کاینات و انسانیت است. مطالعه تاریخ آن ، انقلابی ، شوری ، هیجان و التهابی در انسان بر می انگیزد ، چراکه از عشق به مبداء آغاز می شود و به عشق به انسان ها و موجوداتش رسیده و سپس به عشق خودش باز می گردد و آن گاه است که ناپیدایی خودت را به چشم خویش می بینی که همه اوهست و اوهست […]

« برگه‌ٔ پیشین