Menu +

دسته: طرح و کاریکاتور

طرح اختصاصی سایت مجذوبان نور در رابطه با متهم کردن حامد رضایی از دراویش گنابادى به شیطان‌پرستی

کفر چو منی گزاف و آسان نبُوَد                                                      محکمتر از ایمان من ایمان نبود در دهر چو من یکی و آن هم کافر                                                پس در همه دهر یک […]

برگهٔ بعد »