Category: اخبار اختصاصی مجذوبان نور

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

صدور حکم محکومیت آقای اسماعیل صلاحی از دراویش نعمت الهی گنابادی

Image

 در اجرای مواد 25 و 29 قانون مجازات اسلامی دوسوم این  محکومیت مشروط به این که به مدت 4 سال از تشکیل جلسات با آقایان شاکر ،امامی ،زمانیان ،قانعی وامثال الذالک و ارتباط با عناصر فرقه گنابادی وارسال مکاتبات  با سفارتخانه های خارجی ،تشویش اذهان عمومی از طریق نشراکاذیب ،توهین به مراجع عظام تقلید خودداری نماید ، به حال تعلیق  در می آید  

Read More

پیام تشکر و قدر دانی

Imageامیدواریم در همه حال  حق گوئی و حق جوئی ،آزاد منشی  و شجاعت ، انسانیت و حمایت ازمظلوم   ملکه ی  روح وکلا بوده ،  تا  در راه استقرارو بر پایی  قانون و عدالت حتی  تلخی  حبس و زندان برایشان  شیرین و  گوارا  باشد.

 

Read More

آقای رحیم آهنگ به همراه وکلا ی دراویش راهی زندان شد

Image

به  گزارش  خبرنگار سایت  مجذوبان نور ، در ساعت 14روز چهارشنبه 16 مرداد ماه ماه 1387، آقای رحیم آهنگ  از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به همراه دوتن از وکلای دراویش آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی خود را به زندان عادل آبادشیراز معرفی نمودند 

Read More

مصاحبه و گفتگو با آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی دو تن از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

Image

از برادران ایمانیم وتمامی  دراویش و خصوصا جناب آقای شریعت   شرمنده ام که نتوانستم از حقوق قانونی  آنها دفاع کنم . من اطمینان دارم روزی خواهد آمد که نقابها برداشته می شود و مردم به حقایق پی می برند ، آن روز دیر نیست !!  

Read More

بازداشت ودستگیری دراویش

Image

خبرنگارسایت مجذوبان نور گزارش داد: امروز سه شنبه 15 مردادماه 1387آقای خان بابا ترک زاده یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در  شهرستان فسا  بازداشت شد. 

Read More

اقسام علم دین (اختصاصی مجذوبان نور)

Image

نادانان شریعت پرستی را با  حق پرستی  اشتباه گرفته اند  . راه را گرفته اند و مقصد را فراموش نموده اند. در راه اطراق نموده و ایستاده اند  ،صورت کلام و لفظ  را بزک  کرده ، خود را مقصد خلق  کر ده اند  

Read More
Category: اخبار اختصاصی مجذوبان نور

صدور حکم محکومیت آقای اسماعیل صلاحی از دراویش نعمت الهی گنابادی

Image

 در اجرای مواد 25 و 29 قانون مجازات اسلامی دوسوم این  محکومیت مشروط به این که به مدت 4 سال از تشکیل جلسات با آقایان شاکر ،امامی ،زمانیان ،قانعی وامثال الذالک و ارتباط با عناصر فرقه گنابادی وارسال مکاتبات  با سفارتخانه های خارجی ،تشویش اذهان عمومی از طریق نشراکاذیب ،توهین به مراجع عظام تقلید خودداری نماید ، به حال تعلیق  در می آید  

Read More

پیام تشکر و قدر دانی

Imageامیدواریم در همه حال  حق گوئی و حق جوئی ،آزاد منشی  و شجاعت ، انسانیت و حمایت ازمظلوم   ملکه ی  روح وکلا بوده ،  تا  در راه استقرارو بر پایی  قانون و عدالت حتی  تلخی  حبس و زندان برایشان  شیرین و  گوارا  باشد.

 

Read More

آقای رحیم آهنگ به همراه وکلا ی دراویش راهی زندان شد

Image

به  گزارش  خبرنگار سایت  مجذوبان نور ، در ساعت 14روز چهارشنبه 16 مرداد ماه ماه 1387، آقای رحیم آهنگ  از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به همراه دوتن از وکلای دراویش آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی خود را به زندان عادل آبادشیراز معرفی نمودند 

Read More

مصاحبه و گفتگو با آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی دو تن از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

Image

از برادران ایمانیم وتمامی  دراویش و خصوصا جناب آقای شریعت   شرمنده ام که نتوانستم از حقوق قانونی  آنها دفاع کنم . من اطمینان دارم روزی خواهد آمد که نقابها برداشته می شود و مردم به حقایق پی می برند ، آن روز دیر نیست !!  

Read More

بازداشت ودستگیری دراویش

Image

خبرنگارسایت مجذوبان نور گزارش داد: امروز سه شنبه 15 مردادماه 1387آقای خان بابا ترک زاده یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در  شهرستان فسا  بازداشت شد. 

Read More

اقسام علم دین (اختصاصی مجذوبان نور)

Image

نادانان شریعت پرستی را با  حق پرستی  اشتباه گرفته اند  . راه را گرفته اند و مقصد را فراموش نموده اند. در راه اطراق نموده و ایستاده اند  ،صورت کلام و لفظ  را بزک  کرده ، خود را مقصد خلق  کر ده اند  

Read More