Menu +

درباره ما

هو

۱۲۱

 

سایت مجذوبان نور از سوی جمعی از کارشناسان، حقوقدانان و وکلای  مدافع دراویش گنابادی در تنگنای تهاجم لشکر ناپاکی  به شرافت و کرامت  شهروندان کشور وسیل  تازیانه های ستم متحجران  بر فرهنگ و تمدن سرزمینمان  ، درراستای عمل به رسالت انسانی خویش و فارغ ازهرگونه گرایش سیاسی و حزبی ، با الهام از تعالیم عرفانی و دینی ، تأسیس شده است تا دراین ظلمت تحمیلی ، امید به  عدالت و آزادی را، پاسبان باشد .آگاهی مردم و دراویش به حقوق قانونی و شهروندی خود و شکستن فضای “بایکوت خبری”  و تذکر به  اجرای  صحیح قانون  وتعهد به پیمان نامه های بین المللی از سوی مسئولین نظام ،  هدف ما است.

* سایت مجذوبان نور درموضع گیریهای حقوقی و سیاسی  و انتشاراخبار و مطالب کاملاً مستقل می باشد و به طور حتم اگر مطبوعات ، جراید و بنگاههای اطلاع رسانی  در داخل مملکت ، اخبار دراویش را در حد شهروندان غیر ایرانی !! در خارج از مرزهای کشور منتشر می نمودند و  اجازه داده می شد که اخبار دراویش را آزادانه و بدون سانسور  به گوش مردم برسانند ، این سایت تأسیس نمی شد و به بیان دیگر این فشارها و تبلیغات مسموم و “بایکوت خبری”  است که جامعه درویشی را وادار به فعالیت در فضای مجازی برای  انعکاس  ستمهای رفته بر خویش و بیان دیدگاههای خود می نماید .

* باور مجموعه مدیریتی سایت مجذوبان نور بر این اصل مهم استوار است که انتشار اخبار در بالا بردن سطح آگاهی مردم مؤثر بوده ودر جهت منافع ملی و مقابله با  قانون شکنی ، قانون ستیزی و قانون گریزی است. درج‌ اخبار دراویش  به طور صحیح و منطبق با واقعیتها و به دور از هیاهو و تبلیغات و تعصبات نامعقول می تواند سبب روشنگری و تنویرافکار عمومی  باشد چراکه انحصارگران و شیفتگان قدرت سعی می کنند با ایجاد تفرقه و تزریق افکار غلط و ضد عرفان ودرویشی به نام حفظ شریعت! و حفظ نظام! ، شیعیان حقیقی و تصوف حقه را سرکوب و جامعه را به  آشوب بکشانند  . 

* ازآنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، طبیعتاً متأثر از تحولات جامعه ی پیرامون خود خواهد بود . از این رو نمی توان دغدغه ها و نگرانیهای اجتماع را نادیده انگاشت لذا اخبار برگرفته از مراکز خبری مندرج در سایت مجذوبان نور نیز با همین انگیزه بوده و لزوماً و عموماً  به معنای قبول خط مشی طرفهای درگیر در صحنه سیاسی کشور نیست ، بلکه هدف ما اعلان همان معایبی است که خصوصاً پس از واقعه تخریب حسینیه شریعت قم  ، گریبان جامعه ما را گرفته است و حقوق ملت ایران و از جمله دراویش نعمت اللهی گنابادی و اقلیتهای دینی و مذهبی را لگد مال قدرت و مشی فرا قانونی خود نموده است و این حاصل نگرش سیاست مدارانی است که عملا حقوق ملت را فدای مصالح قدرت می کنند  و ارمغان آنها به مردم ظلم و ستم است. لذا هر کس در هر مقامی و با هر پیشینه ای ، از قانون اساسی پیروی کند و رأی و خواست مردم را میزان قرار دهد در حد تبعیت او از قانون و عدالت   از حمایت معنوی ما  برخوردار خواهد بود . 

مدیریت سایت مجذوبان نورآرزومند و امیدواراست روزی جامعه بشری و خصوصا ملت شریف ایران بتواند در فضایی آزاد مبتنی بر اصول دمکراسی ، به دور از تنش و ستیز، درسایه  حکومت  قانون با بر خورداری از آزادی  عقیده و بیان  و استفاده از  حقوق قانونی خود ، شاهد  برقراری عدالت و ایجاد یک جامعه آزاد و آرمانی باشد.