Menu +

با دستان و چشمان بسته آمده‌ایم، یا آزادشان کنید یا ما را هم زندانی کنید

dast va cheshm baste zendanمرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم                                 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم