مجلس سحر روز سه شنبه ۱۳۸۲/۰۳/۲۰(نهم ربیع الثانی، مزار متبرک سلطانی)

{youtube}fDWskTeCBYA{/youtube}