حق همنشین – شرح از کتاب رساله الحقوق – حضرت سجاد (ع) – مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۴

{youtube}VZCuczWujPY{/youtube}