متن بیانیهٔ حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علیشاه» به‌مناسبت سالروز سوّم اسفند، “روز جهانی درویش”

photo 2015۳ 12 29 12 39 41۳

هو

١٢١

خدايا ما در خيل بندگانت به ستايش تو مى‌پردازيم، همهٔ مخلوقات و بندگانت به اعتبارِ بندگى تو مورد محبت و برادرى ما هستند، با همين نظرِ محبت‌آميز بود كه كسانى را كه ديگران به‌عنوان دشمنِ ما معرفى می‌كردند، برادرانِ خاطى می‌دانستيم و اميدوار بوديم و هستيم كه آنان هرچه بيشتر متوجه شوند و بيشتر دست از آزار ما بردارند. با همين نظر آماده بوديم كه وقتى چاره‌اى نمى‌يابيم مانند خطاكاران، نامه‌اى دادجويانه نوشته و به دست مراجع و كسانى كه در مسند دادرسى بايد رفعِ ستم كنند برسانيم، جمعِ آرام و صلح‌طلبِ ما را با رفتار خشونت‌آميز برانگيختند ولى ما از سلوک خود دست برنداشتيم و بالاخره به ارادهٔ الهى به نتيجه رسيديم. 

امروز ما را يادآور مى‌شود كه چگونه با عملِ به دوستى چون آبِ زلال و دفاعِ چون سنگ خارا و شمشير برّان به نتيجه رسيديم و خواهيم رساند و البته برادرانه هشدار مى‌دهيم كه تجليل از عرفاى بزرگ ايران را كه در واقع تجليل از ايمان و ذوق معنوى مردم ايران است؛ نه خود به خصومت بنگرند و نه اجازه دهند كه تنگ‌نظران و كوته‌بينان با نگاهِ قشرى خود مانع شوند.

اميدوارم كه ديگر به هوش آمده باشيم و ببينيم چگونه همين نگاهِ ظاهربين و انحصارطلبِ دينى، اكنون باعث تفرقه و كينه‌ورزى در ميان مسلمانان و ريختن خون آنان شده است، انشاءالله به اميد چنان روزهای محبت‌آميز به سلوک خود ادامه می‌دهيم.

سوّم اسفند، روز درويش ۱۳۹۴، حاج دكتر نورعلى تابنده«مجذوب‌عليشاه»