Menu +

بازرسی شبانه از بند ٨ زندان اوین به روایت عیسی سحرخیز

اوین گاردهاآنطور که عیسی سحرخیز در صفحهٔ شخصی‌اش در فیس بوک روایت کرده؛ « گارد زندان اوین نیمه شب چهارشنبه برای بازرسی به بند ٨ یورش برد و تمام زندانیان را بیدار کرده و آنها را مجبور کرد که راهی کریدورها و راهروها شوند. این بازرسی ویژه که تا ساعت ۱ بامداد پنجشنبه ۲۵ تیرماه ادامه داشت با اعتراض زندانیان سیاسی مستقر در این بند و برخورد تند و خشن مأموران مواجه شد»

این فعال سیاسی در ادامهٔ گزارش خود گفته است که «در جریان این رویداد رضا انتصاری از دراویش محبوس در بند ٨ بر اثر ناراحتی قلبی به بهداری اوین منتقل شد»