Menu +

همسر صالح الدین مرادی: با توکل بر خدا این روزهای دشوار را تحمل می کنیم

دراویش گنابادی - درویش گنابادی - صالح مرادیخانواده زندانیان سیاسی در حالی وارد سال نو شدند که سعه صدر حاکمیت در بهره مند ساختن این زندانیان از حق مرخصی، حتی به اندازه سال های گذشته هم نبود. تنها معدودی از زندانیان سیاسی همچون احمد زیدآبادی، بهزاد عرب گل و مریم شفیع پور به مرخصی آمدند، حال آنکه دهها زندانی دیگر در اوین و رجایی شهر، نظام فارس، عادل آباد شیراز و دیگر زندان ها، حتی روزهای ابتدایی سال نو را هم از حضور در کنار خانواده خود محروم ماندند.

آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی همسر صالح الدین مرادی است که با مژگان مدرس علوم، خبرنگار جرس، در میان گذاشته اند و برای انتشار به سایت کلمه سپرده شده است:

سالی که گذشت سال دشواری برای دراویش گنابادی بود، سالی سرشار از مقاومت و صبوی و توکل بر خدا اینها سخنان همسر صالح الدین مرادی است که نزدیک به یکماه است در بازداشت بسر می برد.

همسر این فعال حقوق دراویش گنابادی توضیح می دهد:

“شرایط همچنان سخت است اما ما با خدا هستیم و با همین امید و توکل به خدا این روزها را تحمل می کنیم. دیروز دادگاهی برای آقای مرادی برگزار کردند و قرار وثیقه و کفالت برایش صادر کردند اما همسرم قبول نکردند زیرا معتقد است جرمی مرتکب نشده که حالا وثیقه بگذارد. الان هم به بازداشتگاه مرکزی منتقلش کرده اند.

دادگاه عمومی کوار او را به دو سال تبعید و سی ضربه شلاق محکوم کرده که این حکم تائید شده است. یک پرونده هم در دادگاه انقلاب شیراز دارد که در آنجا به دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شده اما حکم این پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و هنوز قطعی نشده است. این هم سومین پرونده برای او است.

موقعی که برای بازداشت همسرم آمدند گفتند برای اجرای حکم تبعید دادگاه کوار آمده‌اند اما بعد معلوم شد پرونده جدید برایش تشکیل داده‌اند و اتهامات جدیدی از جمله اقدام علیه امنیت ملی مصاحبه با رسانه ها و مدیریت سایت مجذوبان مطرح کرده اند.

در حال حاضر آقای کسری نوری در زندان نظام شیراز است. آقایان حمید مرادی و مصطفی دانشجو در بیمارستان بستری هستند. آقایان انتصاری و عبدی هم الان در زندان اوین بسر می برند اما خدا با ماست و توکل ما هم بر خداست.”