دانستنى‌هاى حقوق خانواده؛ نكاح (بخش دوم)

on .

hoghough khanevade

در يادداشت قبل به عقد موقت، به‌عنوان يكى از انواع عقد نكاح اشاره كرديم. در ادامه به ساير موارد قانونى حائز اهميت در اين زمينه مى‌پردازيم:

• درعقد موقت نيز همانند عقد دائم، رضايت پدر در مورد عقد دختر باكره لازم است.

• فرزندان حاصل از ازدواج موقت، مشروط بر ثبت شدن واقعه ازدواج، حقوقى همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم، مانند حق نفقه و حق ارث برخوردارند. با توجه به عدم ثبت محضرى اين عقد در اكثر موارد، اثبات نسب بسيار مشكل است. لذا جهت حفظ حقوق فرزندان، ثبت محضرى عقد ازدواج لازم است.

• ازدواج موقت با فوت يكى از طرفين، فسخ، بذل مدت باقيمانده از طرف شوهر و انقضاى مدت پايان مى‌يابد.
رضايت يا عدم رضايت زن، تأثيرى در بذل مدت و انحلال عقد ندارد و اين موضوع صرفاً از اختيارات مرد است.

• تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها