دانستنى‌هاى دعاوى مالى؛ ارث (بخش سوم)

on .

daavi mali

در ادامه‌ی يادداشت‌های گذشته، نكات قابل توجهى كه در دعاوى مربوط به ارث كاربرد دارد ذكر مى‌گردد:

١) زن و شوهر در ازدواج دائم از يكديگر ارث مى‌برند. اما در ازدواج موقت، حتی با وجود شرط در هنگام عقد، توارث ميان زن و مرد منتفى است.
٢) اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد، لیکن اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای عده بوده باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.
▪️ عده مدت‌زمانى است كه زن، پس از جدايى از شوهرش، بايد از ازدواج خوددارى كند.
٣) اگر بدهی‌هاى متوفى بیشتر از کل دارایی‌های وى باشد وراث تعهدی به پرداخت بدهی‌های متوفی ندارند.
۴) مستمرى متوفی جزو ماترک نیست و صرفاً به زن و دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است و پسر تا زمانی که مشغول تحصیل است و افراد تحت تکفل متوفی تعلق می‌گیرد.
۵) مهريه‌ی همسر جزو ديون متوفى محسوب مى‌شود و زن مى‌تواند آن را مطالبه كند.
۶) وراث متوفى و هر شخص ذينفعى مى‌تواند از دادگاه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نمايد. چنانچه اين افراد متعدد باشند، اقدام يک نفر از آنها كافى است.
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارائه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه (در حال حاضر شوراى حل اختلاف) تقدیم کنند.

ادامه دارد...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها