دانستنى‌هاى دعاوى مالى؛ ارث (بخش دوم)

on .

daavi mali

١) در يادداشت پيشين متذكر شديم يكى از شرايط ارث بردن، زنده بودن در زمان وفات مورث (متوفى) مى‌باشد. در اين زمينه، جنين در صورتى جزو وراث متوفى قرار مى‌گيرد كه نطفه‌ی وى حين فوت تشكيل شده باشد و زنده متولد شود، اگرچه بلافاصله بعد از تولد بميرد.
٢) وراث وظيفه دارند پيش از تقسيم تركه (اموال و دارايی‌هاى به‌جامانده از متوفى) ديون و حقوق مالى كه بر عهده‌ی متوفى بوده، بپردازند. در اين زمينه اگر پيش از پرداخت ديون متوفى، معاملاتى نسبت به تركه واقع شود، نافذ نبوده و طلبكاران حق به هم زدن اين معاملات را دارند.
٣) ديه جزو تركه‌ی متوفى محسوب مى‌شود، لذا پرداخت ديون از محل آن بلااشكال است.
۴) حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می‌یابد جزء ترکه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست.
۵) حقوق وظیفه بازماندگان متوفی، جزء ماترک نیست تا از محل آن بدهى‌هاى متوفى به نفع طلبكار برداشت شود و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی‌شود.

ادامه دارد...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها