سربداران (قسمت هفتم)

هوالمجذوب

شیخ حسن جوری پرچم‌دار نهضت صوفیه - بخش دوم

نخستين شهری که شيخ پس از خروج از سبزوار بدان قدم نهاد، نيشابور بود. وی در سر راه خود به نيشابور که ملاقات‌های کوتاهی با روستانشينان داشت، همه‌جا ضمن دعوت و تبليغ مخفيانه‌ی آنان و ثبت اسامی‌شان، به مريدان توصيه می‌کرد که حالا وقت اخفاست و می‌فرمود که آدات حرب مرتب داشته، موقوف اشارت باشند. شيخ حسن پس از دو ماه و يک روز توقف در نيشابور، چون محل اخفايش معلوم شده بود، روانه‌ی مشهد شد و از آن‌جا عازم ابيورد و خبوشان گرديد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها