سربداران (قسمت ششم)

هوالمجذوب

شیخ حسن جوری پرچم‌دار نهضت صوفیه - بخش اول

پس از شهادت شيخ خلیفه، مريدان وی بدون کمترين ترديد و با سفارش قبلی شيخ که احساس خطر کرده بود، به ممتازترين شاگرد شيخ خليفه يعنی شيخ حسن جوری دست ارادت دادند. شيخ حسن جوری که می‌دانست دشمنان پس از شهادت استاد شیخ خلیفه به سراغ او خواهند آمد، مصلحت چنان ديد که از همان فردای شهادت شيخ خليفه، از سبزوار خارج شود. پس همراه عده‌ای از مريدان، سبزوار را ترک کرد و عازم نيشابور شد. در شهرهای خراسان به همان اندازه که زمينه‌های فرهنگی برای بسط تعاليم شيخ خليفه فراهم بود، خطر تهاجمی گسترده عليه هر حرکتی نيز وجود داشت. شهادت شيخ خليفه به رهروان راه او و به‌خصوص به شيخ حسن جوری اين تجربه را آموخت که تکامل و توسعه‌ی نهضت و موفقيت رهبری و مصون ماندن از توطئه‌ی دشمن، مستلزم هجرت مداوم و در عين حال رعايت پنهان‌کاری است. با چنين تجربه‌ای، شيخ حسن پس از مرگ استاد مهاجرت‌های نسبتاً طولانی و متعددی را به شهرهای مختلف انجام داد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها