عیسی و زن گناهکار

on .

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
 • بابک

  زیبا بود .مولانا در حالراز نیاز با خدا بود که وحی امد از سوی دوست که میخواهی با این همه عبادتی که میکنی به جهنم بفرستم مولانا در جواب گفت میخواهی از بخشش و کرمت انقدر بگویم که دیگه کسی کار خیر نکنه و گناه کنند.

 • بی همه کس بسر شود

  مولانا نیست بلکه بایزید بسطامی , شعری هم در همین وصف منتصب به اوست. شعرش هم در تذکره اولیا امده

  از كنار دجله روزی با یزید
  میگذشت او جمله با خیل مرید

  ناگهان از بام عرش كبریا
  خرد بر گوشش كه ای شیخ ریا

  میل آن داری كه بنمایم به خلق
  تا چه پنهان كرده ای در زیر دلق

  تا خلایق سنگبارانت كنند
  دست بسته بر سر دارت كنند

  گفت یا رب میل آن داری تو هم
  شمه ای از رحمتت سازم رقم

  تا خلایق از ستایش كم كنند
  از نماز و روزه و حج رم كنند؟!

  پس ندا آمد كه ای شیخ فتن
  نی ز ما و نی ز تو ، رو دم مزن


  شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها