تاریخ خانقاه در ایران

on .

tarikh khanghah iran 96نام کتاب: تاریخ خانقاه در ایران

نویسنده: دکتر محسن کیانی

در این کتاب که در هفت فصل تدوین شده، تاریخ خانقاه‌ها و نقش آن‌ها در حیات معنوی، فرهنگی و اجتماعی ایران به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

- فصل نخست، به پیشینه عرفان در ایران و مسائل نظری و عملی آن می‌پردازد.

- در فصل‌های دوم و سوم کتاب، مراکزی که در دوره اسلامی برای انجام دادن مراسم خانقاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت، مناطقی که خانقاه‌ها در آن قرار داشتند و مشخصات ساختمانی خانقاه معرفی می‌شود.

- موضوع فصل چهارم، منابع اقتصادی و درآمد خانقاه‌هاست.

- در فصل پنجم، نظام اداری خانقاه و آداب و اعمال آن شرح داده می‌شود.

- فصل ششم به مسائل مربوط به مریدان و صفات عمومی آنان و وظایفشان اختصاص دارد.

- عنوان فصل هفتم کتاب، «ارتباطات خانقاهیان» است که در آن مباحثی چون «سلسله‌های صوفیان و رابطه مشایخ و خانقاهیان با یکدیگر»، «رابطه صوفیان با افراد اجتماع»، «رابطه خانقاهیان و صوفیان با رجال سیاسی» و «رابطه صوفیان با علمای دینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها