مکتوب فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، مجلس صبح یکشنبه ۹۶/٨/۲۸ - آقایان (وقایع اخیر و تقدم کرمانشاه - اهل حق)

on .

Hhdnat majzoobaalishah96 47 foبسم الله الرّحمن الرّحیم

کسانی که تشریف آوردند اینجا این توفیق رو داشتیم با هم که یک چای بخوریم دوکلمه با بردن نام علی و نام بزرگان دیگری در ذیل آن دهانمان را شیرین کنیم، از همه‌ی اینها متشکرم، از همتون متشکرم. البته ما در این قضیه‌ی کرمانشاه واقعاً این جریانی که پیش آمده و به قولی بسیاری از جراید دنیا و رسانه‌های عمومی، روابط عمومی، مهم‌ترین واقعه و تصادف بود. الان در شرایط فعلی، کرمانشاه از همه واجب‌تر است که ما به یا داشته باشیم. البته بعد از آن هم قاعدتاً از بیدخت اسم می‌بریم برای اینکه بیدختی‌ها را آواره کردید در... و بیدختی‌ها هم خیلی ناراحتی و زجر و شکنجه دیدند ولی خب فعلاً نام کرمانشاه و آن چیز مقدم است برهمه‌ی...

کرمانشاه از طرفی خب یک شیعه‌ی ایرانی بود. از طرفی دیگر الان یکی از کانون‌های عرفان است. عرفان یک درخت قطوری‌ست حتی درختی‌ست، مثل درخت سروی‌ست که میوه‌دار هم باشد، آزاده هم باشد. از صفات درخت سرو آزاده بودن است و میوه دادن هم...
عرفان ما هم میوه داده و هم اینی که میوه‌اش را شما در دلتان دارید مزه می‌کنید، ما همینجور، کم یا زیاد. سرو هم هستند کمااینکه با این همه تیشه‌هایی که بهش زدند و می‌زنند و خواهند زد با همه‌ی اینها سرپا ایستاده چون با قدرت علی...
این اصل عرفان است. از این عرفان شاخه‌های کوچک‌کوچکی هست. همه‌ی آنها از عرفان اسم می‌برند. فرض بفرمایید وقتی نام «اهل حق» می‌برند همه می‌گویند: «درویشان اهل حق»، مردم دیگر هم به اونها... ما وقتی می‌گوییم: «درویشان» همه‌ی آن درویشان را شامل می‌شود. اهل حق هم از ما هستند. درویشی هستند منتهی درویشی که نیمه‌کاره، درویشی که به جای قهوه‌ی شیرین‌شده، قهوه‌ی تلخ می‌خورند ولی یک‌خرده‌ی از آن قهوه در ذهنشان است. بنابراین این که ما بزرگان اهل حق را هم یک احترامی برایشان قائل بشویم و از این که از هرکسی بوی عرفان بیاید و کلمات بزرگان بر زبانش جاری شود ما برش... بنابراین این که ما می‌گوییم و الان هم همه‌ تحت محبت ما یک مقداری با... این هم توجه داشته باشید، دیدتان وسیع باشد انشالله. خداوند بر وسعت دید بر وسعت قدرت و اهمیت شما مردم بیفزاید. شما کسانی که ... به‌نام گنابادی هستید. چون حضرت سلطانعلیشاه اهل گناباد بودند و به نام آن بزرگوار... همه‌ی شما را انشاءالله در زیر بال حمایت خودش بزرگ کند.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها