مجلس شب جمعه ٣-۱۲-۹۶ (بخش‌هایی از فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در محل دولتسرا)

Hhdnat majzoobaalishah 96 dolatsara1


مجذوبان نور فرمايشات قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه مجلس شب جمعه ٣-۱۲-۹۶(بخش هایی از بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه در محل دولتسرا )

مدت‌زمان: ۱۱ دقیقه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها