نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس صبح یکشنبه ١-١٢-٩۵ - خانمها(طالع بینی و آینده پژوهی - تکرار و یادگیری - حول و قوه الهی - همدلی با نظم) 95/12/01
مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩۵ - خانمها(روش تشخیص صحت بیانیه‌ها و نقل‌قول‌های منتسب به بزرگان) 95/11/29
مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩۵ - آقایان(حفظ ایمان در بحران زمانه) 95/11/29
مجلس صبح چهارشنبه ٢٧-١١-٩۵ - خانمها( قرآن- اعتماد به عقیده- پیغمبر مصحح عقاید و حکومت- نیت توبه) 95/11/27
مجلس صبح یکشنبه ٢۴-١١-٩۵ - خانمها( قسم خوردن خداوند در قرآن - مواقع نجوم - طلاق) 95/11/24
مجلس صبح پنجشنبه ٢١-١١-٩۵ - آقایان(تمدن ایرانی-اسلامی و حفظ آن) 95/11/21
مجلس صبح چهارشنبه ٢٠-١١-٩۵ - خانمها(نگارش سؤالات - سلام - اظهار وحدت و اتحاد - صلح و سلامت) 95/11/20
مجلس صبح یکشنبه ١٧-١١-٩۵ - خانمها(بسم‌الله و استثناء - حدود وکالت و خلافت خداوند در انسان) 95/11/17
مجلس صبح شنبه ۱۶-١٠-٩۵ - آقایان(به خیر یاد کردن رفتگان و ذم زیاده‌روی در احترامات عرفی مرتبط با آن) 95/11/16
مجلس صبح جمعه ۱۵-١٠-٩۵ - خانمها(منازل سلوک بر حسب مقامات سلّاک - خواندن تذکرةالاولیاء) 95/11/15

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها