مجلس عصر شنبه  ٨-٣-٩۵

مجلس عصر شنبه ٨-٣-٩۵

  اجماع - جنبه‌های روانی و بدنی اشتهاء - برداشتن عضو - مرگ مغزی

مولانا

مولانا

اگر خواهی که دایماً در بهشت باشی. با همه کسان دوست شو و کین کسی را در دل مدار زیرا که چون شخصی را از روی دوستی یاد کنی، دایماً شادمان باشی، و آن...

چند پرسش دربارهٔ شلاق فوری در قزوین

چند پرسش دربارهٔ شلاق فوری در قزوین

١) صورت‌مسئله این است که بنا به گفتهٔ دادستان محترم قزوین ٣۵ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار...

قوانين حقوق كار

قوانين حقوق كار

شهروند گرامى: هر يک از ما در كنار حقوق اوليه‌اى مانند خوراک و پوشاک و مسكن، در انتخاب شغل و دريافت دستمزد، حقوقى داريم. آيا از قوانين و...

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب دراویش نعمت اللّهی گنابادی

  • بیانات صوتی
  • بیانات تصویری
  • بیانات مکتوب

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

bayanat m2

رادیو مجذوبان نور

radio

گالری اسناد

gallery asnad

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها