صبح پنج‌شنبه ١٠-١-٩۶ - آقایان

صبح پنج‌شنبه ١٠-١-٩۶ - آقایان

مبدأ تقویم اسلام

معرفی خانقاه‌های خراسان و کارکردهای آنها (بخش اول)

معرفی خانقاه‌های خراسان و کارکردهای آنها (بخش اول)

معرفی خانقاه - خراسان‌، مهد نـخستین خـانقاه‌های صوفیه در ایران - اولین خانقاه‌های خراسان در نیشابور - خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر در...

«یونسکو» میزبان جشن جهانی نوروز

«یونسکو» میزبان جشن جهانی نوروز

مدیرکل یونسکو اظهار کرد: نوروز منبع اعتماد، اطمینان و صمیمیت است و به همگان تعلق دارد؛ بیاییم ارزش‌های نوروز را با آغوش باز استقبال کنیم تا...

«دف» به زادگاهش رسید / دربارهٔ ثبت ملی ساز کهن ایرانی

«دف» به زادگاهش رسید / دربارهٔ ثبت ملی ساز کهن ایرانی

سازی که خاستگاهش کردستان است و زادگاهش خانقاه. خشک‌پوستی که آوای عرفانیان سر می‌دهد و پوستهٔ نازک تنیده به دورش نشان ریاضت به وصال یاراست؛...

چهل شب با مولانا (پنجمین شب)

چهل شب با مولانا (پنجمین شب)

خانه دل را کالایی‌ست گرانبها که شرافت این خانه بدوست. این کالا عشق به حضرت خداوندی و انسان کامل است. و عقل پاسبان این خانه است. شیطان دزد این...

ستارخان؛ سردار ملی

ستارخان؛ سردار ملی

  ستار خان از سرداران جنبش مشروطه‌خواهی ایران، و ملقب به سردار ملی است. در مقاومت تبریز وی جانفشانی‌های بسیاری کرد. پس از عقب نشینی...

ابوسفیان

ابوسفیان

ابوسفیان چون از تصمیم پیامبر براى هجرت به مدینه آگاه شد، با شرکت در دارالندوة، و براى پیشگیرى از گسترش اسلام، پیشنهادِ مطرح شده (ترور) را پذیرفت....

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب دراویش نعمت اللّهی گنابادی

  • بیانات صوتی
  • بیانات تصویری
  • بیانات مکتوب

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 4

bayanat m2

logo darsname02

logo tarh va karikator

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها