مجلس صبح یکشنبه خانمها ٣-٥-٩٥

مجلس صبح یکشنبه خانمها ٣-٥-٩٥

شرح نزول آیات سوره توبه(برائت) -رعایت عهد

أَ تَتَل تُوتَه تَتَل

أَ تَتَل تُوتَه تَتَل

.اى پسر! مانند گوسفند غافل مباش و در مرغزار دنيا به خوردن و خفتن مشغول مباش كه گرگ اجل در كمين [است، و] بقره تن را مستعدّ رياضت ساخته از پرستيدن...

مجلس صبح شنبه آقایان ٢-۵-۹۵

مجلس صبح شنبه آقایان ٢-۵-۹۵

رابطهٔ وصال با موهبت الهی  

حق مالى

حق مالى

حق به معنى امتياز، سلطه و توانايى است كه به موجب قانون به فرد داده مى‌شود تا نسبت به فرد ديگر و يا شیئ خارجى اِعمال نمايد. مثلاً حق زوجيت و يا...

مجلس صبح جمعه  ١-۵-٩۵

مجلس صبح جمعه ١-۵-٩۵

سلوک الی‌الله و تفاوت مراتب سالکین - خانمها

مجلس صبح جمعه  ١-۵- ٩۵

مجلس صبح جمعه ١-۵- ٩۵

توقف در سلوک - آقایان

روزی که امیرکبیر گریست

روزی که امیرکبیر گریست

سال ۱۲۶۴ قمرى، نخستین برنامه‌ى دولت ایران براى واکسن زدن به فرمان امیرکبیر آغاز شد. در آن برنامه، کودکان و نوجوانان ایرانى را...

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب دراویش نعمت اللّهی گنابادی

  • بیانات صوتی
  • بیانات تصویری
  • بیانات مکتوب

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

bayanat m2

رادیو مجذوبان نور

radio

گالری اسناد

gallery asnad

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها