گاندی؛ آغازگر تفکر عدم‌خشونت «روش نجنگیدن»

گاندی؛ آغازگر تفکر عدم‌خشونت «روش نجنگیدن»

گاندی شیوه‌ی عدم خشونت خود را به‌عنوان وسیله‌ای برای مبارزه‌ برای عدالت بسط داد. او در طول زندگی خود علیه بی‌عدالتی نژادی و...

اقلیت

اقلیت

برادر، عهدی که با خدا بسته‌ایم را باید نصب العین خود قرار دهیم و به آن  متعهد باشیم، هم در دل و هم در قول و هم در فعل، هم نسبت به مولی و...

سانسور بزرگ در تاریخ غرب‌شناسى ما

سانسور بزرگ در تاریخ غرب‌شناسى ما

این آسیبى بدفرجام است که ما درباره چیزهایى بنویسیم یا بیاموزیم بى آنکه حتى یک بار از خود پرسیده باشیم که این ذخیره فضل و دانشِ من چه ربطى به من در...

اصل «ضدیت با فساد» در تفسیر قانون اساسی

اصل «ضدیت با فساد» در تفسیر قانون اساسی

فساد سیاسی یعنی استفاده‌ی شخصی از قدرت عمومی به منظور نیل به اهداف خصوصی. به نحوی دقیق‌تر، چنانچه فرد صاحب‌منصب، منافع خصوصی خود را...

قتل  بزرگ‌مرد

قتل بزرگ‌مرد

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﻢ . ﻫﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ...

به مسافران خوش‌گذران نباید ارز دولتی تعلق بگیرد

به مسافران خوش‌گذران نباید ارز دولتی تعلق بگیرد

داداش، واسه همایشِ «تاثیرات گرمایی تابستان بر مسافران» دارم می‌رم، به جون تو سفر کاملاً علمیه!! 

پیشنهادی در متافیزیک: هوش معنوی در اسلام (بخش اول)

پیشنهادی در متافیزیک: هوش معنوی در اسلام (بخش اول)

هوش چیست؟ معنای معنویت کدام است؟ هوش معنوی چیست؟ آیا هوش معنوی ممکن و رواست؟ در اسلام برای این سؤالات چه پاسخ‌هایی می‌توان یافت؟...

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب دراویش نعمت اللّهی گنابادی

  • بیانات صوتی
  • بیانات تصویری
  • بیانات مکتوب

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

bayanat m2

رادیو مجذوبان نور

radio

گالری اسناد

gallery asnad

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها