مجلس صبح جمعه خانمها ٧-٨-٩۵

مجلس صبح جمعه خانمها ٧-٨-٩۵

همگامی آداب شریعت و معنویت در طریقت

مجلس صبح جمعه آقايان ٧-٨-٩۵

مجلس صبح جمعه آقايان ٧-٨-٩۵

جمع شریعت و طریقت  

متن کامل فرمان کوروش بر استوانهٔ گلین اولین قانون حقوق بشر دنیا

متن کامل فرمان کوروش بر استوانهٔ گلین اولین قانون حقوق بشر دنیا

هفتم آبان‌ماه، روز جهانی کوروش کبیر فرمان «کوروش» که نخستین اعلامیه یا بیانیهٔ حقوق بشر نامیده شده است، براستوانه‌ای از گلِ...

آموزش‌هاى حقوق شهروندى؛ بازداشت غیرقانونى

آموزش‌هاى حقوق شهروندى؛ بازداشت غیرقانونى

توقیف و دستگیرى افراد بدون مجوز قانونى به نحوى که آزادى و اختیار فرد به طور موقت سلب شود جرم است و طبق قوانین ذیل مجازات مى شود: ماده ۵٧٠ قانون...

مجلس صبح یکشنبه ٠۲-۸-۹۵ خانمها

مجلس صبح یکشنبه ٠۲-۸-۹۵ خانمها

آفرینش جفت برای هر موجودی - اختیار انتخاب در بشر      

نفرین بر جنگ، شعری از ادیب برومند

نفرین بر جنگ، شعری از ادیب برومند

نیست بادا به جهان اهرمن کینه و جنگ / زان که هست از بدِ او نکبت و ناکامى و ننگ / ننگ و ناکامى و نادارى چون سیل بلا / زادهٔ جنگ بود لعن...

شیخ احمد محمّد طیّب مفتى الازهر و شیخ صوفى

شیخ احمد محمّد طیّب مفتى الازهر و شیخ صوفى

 شیخ احمد طیّب علاوه ‏بر جایگاه دانشگاهى و مذهبى، از شیوخ صوفیه نیز به‏ شمار مى‌رود. او پیشوایى طریقت خلوتیه احمدیه را از پدرش شیخ...

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب دراویش نعمت اللّهی گنابادی

  • بیانات صوتی
  • بیانات تصویری
  • بیانات مکتوب

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

bayanat m2

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها